TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS

Budapest és vonzáskörzete

 

Társasházak figyelmébe!

Egy társasház-biztosítást minden olyan lakóközösség, lakásszövetkezet, ill. lakópark vagy cég megkötheti, amely a közösség tulajdonát képező, vagy az ahhoz tartozó épületek, építmények és a benne található ingóságok megóvásában érdekelt.

Lényegében, a társasház lakói egy közös épületbiztosítást köthetnek, és így a közös tulajdonú és az egyéni tulajdonú épületrészek is biztosítottak a választott veszélynemek tekintetében. Ezzel egy közös szerződés keretén belül biztosíthatók az házak a pincétől a padlásig, a benne található albetétekkel együtt.

 

Két csoportra osztható a társasház biztosítások fajtái.

A teljeskörű épületbiztosításnál a közös és a magánterületek is beletartoznak a biztosított részek körébe, és lehet szerződést kötni, csak a közös tulajdonban levő területekre is.

A biztosítási díj beépül a közös költségbe.

 

Előnyei:

-Közös ügyintézés és a kárrendezés

-Egyszerüsödik a társasházi közös-képviselő munkája, ill. kevesebb a tulajdonosok teendői és a biztosítási díjak kezelése is egyszerübb

-Az egész épület biztosítva van, függetlenül az egyes lakók, bérlők biztosítottságától.

-Az önkormányzati lakásokra eső tulajdoni hányad is biztosítva van

 

Kockázati elemek-alapcsomag Megjegyzés
Tűz Tűz biztosítási esemény alatt olyan anyagi változásokat is kiváltó oxidációs folyamatot értünk, amely gyulladási hőmérséklet következtében öntáplálóan, terjedőképesen, hő és fényhatás(lánggal égés) kíséretében alakul ki.
Villámcsapás Villámcsapás biztosítási esemény alatt olyan töltéskiegyenlítődésbôl adódó erő és hőhatást értünk (nagyfeszültségü villamos kisülés), mely romboló, gyújtó, égető hatással, vagy a vele együtt járó indukált feszültséggel közvetlenül, vagy közvetett úton okoz kárt a biztosított vagyontárgyakban.
Robbanás Robbanás biztosítási esemény alatt a gázok, gőzök terjeszkedési hajlandóságán alapuló, hirtelen fellépő hanghatással együttjáró erőmegnyilvánulást értjük.
Vihar Viharkárnak tekintendôk azok a károk, amelyeket legalább 15 m/s sebességu szél nyomó és szívó hatása a biztosított vagyontárgyakban okoznak, beleértve a vihar által megbontott tetőn történő egyidejü beázás miatti károkat is.
Jégverés Jégszemek formájában lehulló csapadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott törés, roncsolás, sérülés, valamint a jég verés által megbontott tetőn történő egyidejű beázás.
Hónyomás Nagy mennyiségben felgyülemlô hó statikus nyomása által a biztosított épületben(társasházban) okozott kár.
Sziklaomlás Azok a károk, amelyeket a lehulló, illetôleg a helyükrôl elmozduló szikladarabok a biztosított vagyontárgyakban okoznak.
Kőomlás Azok a károk, amelyeket a lehulló, illetôleg a helyükrôl elmozduló kôzetdarabok a biztosított vagyontárgyakban okoznak.
Földcsuszamlás Azok a károk, amelyeket a lehulló, illetôleg a helyükrôl elmozduló földtömeg a biztosított vagyontárgyakban okoznak.
Ismeretlen üreg beomlása Azok a károk, amelyek azáltal következnek be, hogy a természetes egyensúlyi állapot külső erőhatás következtében megszünik, ezáltal hirtelen talajelmozdulás, omlás következik be. Ismeretlen üreg az, amely az építési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva.
Ismeretlen jármű ütközése Az a kár, amelyet az ismeretlen jármű, illetve annak rakománya a biztosított vagyontárggyal való közvetlen ütközése során okoz.
Légijármű lezuhanása Az a kár, amelyet személyzet által irányított légijármu részeinek illetve rakományának ütközése vagy lezuhanása okoz, ide értve ezen események miatti oltás, mentés, bontás vagy kiürítés során keletkezett károkat is.
Üvegtörés Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üvegekben keletkezett törés vagy repedés kár.

Az alábbi kiegészítők köthetők az alapbiztosításhoz:

Opciós jelleggel köthetô kockázatok Megjegyzés
Vezetékes vízkár Vezetékes vízkár a biztosított vagyontárgyak azon kára, amelyeket az épületen(társasházon) belüli, használati víz, szennyvíz és csapadék víz be- és elvezető vezetékeiből és a hozzájuk csatlakozó víz vezeték, melegvíz-szolgáltató és központi fűtésrendszerekbôl, a vízvezetékek törése, repedése vagy dugulása miatt nem rendeltetésszerüen távozó víz okoz.
Felhőszakadás Azok a károk, amelyeket a csapadék hullásból eredő, talajszinten áramló nagy mennyiségű víz rombolással, elöntéssel – ide értve az elvezető rendszerek elégtelenné válása miatti elöntést is –a biztosított vagyontárgyakban okoz.
Árvíz Az a kár, amikor élővizek és az ezekbe nyílt torkolattal csatlakozó és belvízvédelmi töltéssel ellátott mesterséges csatornák, ill. mesterséges tavak áradással kilépnek medrükből és a biztosított vagyontárgyakat elöntik.
Földrengés Az a kár amelyet a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála ötös fokozatát elérő földrengés okoz.
Épület felelősségbiztosítás Biztosítási eseménynek minôsül az a káresemény, amelyért a biztosított – mint károkozó vagy -mint károkozásért felelős személy – a magyar jog szerint, az ingatlan kezelője és gondozója, kártérítési kötelezettséggel tartozik a harmadik személynek okozott személy sérülésekért, szerződésen kívül okozott dologi károkért és az ezekre visszavezethető vagyoni károkért.
Bővített felelősségbiztosítás A lakóközösség tagjai részérôl egymásnak okozott felelôsségi károk
Lapostetőbeázás A biztosítási fedezet kiterjed a többlakásos és többszintes épületek(társasházak) legfelső emeletén található lakásainak a tetőről történő, csapadék okozta beázási káraira.
Rongálási kockázatok Bejárati kapu, lakás bejárati ajtók, kaputelefon, falfirka, lift rongálása
Különleges üveg törése Az 5m2 táblaméretet meghaladó és/vagy 10 mm üveg vastagság feletti üvegek; épületszerkezeti üvegek, üveg építőelemek, növényházak, télikertek, akváriumok, terráriumok üvegezése; különleges kivitelezésű üvegek, homokfúvott üvegek, a díszített és dísz üvegezések, üveg kerámia lapok és tükörcsempék törés miatt keletkezett kárai.
Közös ingóság biztosítása A biztosítási fedezet kiterjed a lakóközösség tulajdonát képező – és a biztosított lakóépületben(társasházban) elzártan tárolt – vagyontárgyakra is, a választott biztosítási csomagban szereplő kockázatokon túl betöréses lopás kockázatra is, legfeljebb évi 500 ezer Ft összértékig.
Teremgarázsban tárolt gépjármuvek tűzbiztosítása Megtéríti azokat a tűz károkat, amelyeket a kötvényen feltüntetett kockázatviselési hely teremgarázsában keletkezett tűz az ott tárolt és kizárólag a lakóközösség tagjainak tulajdonát képezô gépjármuvekben okoz.

Extra kiegészítők:

Opciós jelleggel köthető extra kockázatok Megjegyzés
Közös képviselők felelősségbiztosítása A biztosítás kiterjed azokra az eseményekre, amellyel a biztosított a tevékenységére irányadó és szerződésben rögzített foglalkozási szabályok megszegése folytán kárt okoz, illetve a magyar magánjog szabályai szerint a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.
Társasházak és lakásszövetkezetek jogvédelem biztosítása A Biztosított működésével, üzemeltetésével kapcsolatos jogvédelem; általános szerződéses jogvédelem; kártérítési jogvédelem; büntetőjogi jogvédelem; munkajogi jogvédelem; jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás.

Mikor érdemes és hogyan válthat biztosítót a lakóközösség?

 

Mint minden vagyonbiztosítási szerződés a társasház biztosítások is válthatóak évente.

Egy biztosítóváltással 10-30%, néha 40% is spórolható, így érdemes tájékozódni a biztosítási piacon.

Viszont nem biztos, hogy az olcsóbb jobb is, ezért fontos áttekinteni a szolgáltatások mértékét is mint példáúl, hogy milyen károkra terjed ki és milyen m2 árakon számolta a biztosító a biztosítási összeget.

A jelenlegi szerződést mindkét fél indoklás nélkűl felmondhatja évfordulóval, fontos, hogy a felmondást az évforduló előtt legalább 30 nappal írásban a szerződő partner tudomására kell hoznia.

Javasolt a biztosítási évforduló elött két-három hónappal már érdemes elkezdeni a váltás előkészítését, hogy elegendő idő jusson a dőntések meghozatalára és a közgyűlések megtartása után is beleférjenek a felmondáshoz szükséges bő-30 napba.

 

tarsashazbiztositas4.jpg, 22kB